Regulaminy

Serdecznie witamy w nowych domach drewnianych MARGARET.

W celu zapewnienia bezpiecznego i miłego wypoczynku stworzyliśmy Regulaminy, które ustalają zasady rezerwacji, pobytu i korzystania z atrakcji  na terenie naszego kompleksu. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku oznacza zgodę na warunki w nich zawarte.

Wszystkie Regulaminy obowiązujące na terenie Obiektu podaje się do wiadomości poprzez:

REGULAMIN OGÓLNY

Rezerwacja
 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać :
  • telefonicznie: + 48 604 425 975,  + 48 602 10 94 10
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie
  • e-mail : margaret-ustronie@wp.pl
 2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku za 2 doby pobytu – przy pobycie tygodniowym – w terminie 2 dni od dokonania rezerwacji wstępnej. Zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji przesłane zostanie na podany adres  e-mail  lub SMS-em na wskazany numer telefonu.
 4. Pozostałą kwotę należną za zarezerwowany pobyt można zapłacić przelewem na podane konto przed terminem przyjazdu lub gotówką w dniu przyjazdu. Opłata za prąd rozliczana jest według licznika w dniu wyjazdu. Nie dysponujemy terminalem płatniczym.
 5. Późniejsze przybycie lub wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zmniejszenia wysokości opłaty za cały zarezerwowany okres.
 6. W sezonie letnim rezerwacje przyjmowane są tylko na pełne tygodnie – zaczynające się w sobotę lub niedzielę. W pozostałych okresach można dokonać rezerwacji na min. 4 doby,  po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. Osoba, która dokonała rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
Pobyt

 

 1. Do korzystania z naszych usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja, wpłata zadatku w ustalonym terminie oraz pełne rozliczenie w dniu przyjazdu kosztów za cały zarezerwowany pobyt.
 2. Pobyt zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Wszelkie życzenia przedłużenia pobytu poza zarezerwowany termin  mogą być  uwzględniane wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i w miarę dostępności domków.
 4. Cały teren Obiektu jest monitorowany.
 5. Na terenie Obiektu mogą przebywać tylko osoby zgłoszone podczas zameldowania. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Obiektu do godz. 22.00 tylko za zgodą Właścicieli i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Gości.  Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoich gości oraz za ewentualne nieprawidłowości i szkody związane z ich wizytą. Osoby odwiedzające nie mogą korzystać z basenu.
 6. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 możliwy tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Przy zameldowaniu pobieramy kaucję w wysokości 300 zł.
 8. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy lub odwiedzających go osób. Szkody będą rozliczane na bieżąco w trakcie pobytu według kwot ustalonych przez Właścicieli. Opłata za zagubiony lub zniszczony pilot  do klimatyzacji – 250 zł, pilot do TV – 100 zł, za zagubiony klucz do domku – 100 zł.
 9. Nie zapewniamy ręczników i środków czystości.
 10. W domkach obowiązuje zakaz smażenia – w szczególności ryb. Każdy domek ma na wyposażeniu zewnętrznego grilla.
 11. Goście zobowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się o przepisów i zasad BHP i P.POŻ.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i komfort mieszkańców w domkach na każdym poziomie zainstalowano czujniki dymu – ppoż.  Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, świeczek oraz używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych grzewczych, które nie są na wyposażeniu (np. farelki, grzałki itp.).
 13. Palenie papierosów możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
 14. Na terenie kompleksu w widocznych miejscach znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie poinformować Właścicieli. Za nieuzasadnione użycie gaśnic zostanie pobrana kwota 200 zł oraz 500 zł za posprzątanie domku.
 15. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia Właściciele Obiektu lub osoby przez nich wyznaczone mają prawo wejść do domku w każdej chwili.
 16. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco Właścicielom.
 17. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Wychodząc z domku Goście powinni zamknąć wszystkie okna, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, sprawdzić krany, zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz.
 18. Wynajęty domek  nie może być przekazany ani udostępniany osobom trzecim.
 19. Dbałość o czystość i porządek w domku podczas pobytu pozostaje po stronie Gości. Przed wyjazdem należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół niego, zdjąć pościel, umyć naczynia i sprzęt kuchenny oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kosztami sprzątania w wysokości 100 zł. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.

  Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach. Prosimy o segregowanie odpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.

 20. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. W pozostałych godzinach obowiązuje zachowanie, które nie utrudnia pozostałym Gościom spokojnego wypoczynku.
 21. Goście mogą korzystać  z prywatnego, niestrzeżonego basenu. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą korzystać z basenu tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Właściciele nie odpowiadają za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu.
 22. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich atrakcji tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.Należy zapoznać się z regulaminem basenu i placu zabaw.
 23. Parking jest bezpłatny, ogrodzony, niestrzeżony, monitorowany. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu.
 24. Właściciele nie odpowiadają za przejściowe niedogodności spowodowane z przyczyn od nich niezależnych,  warunków pogodowych, przerw w dostawie prądu lub wody, sygnału internetowego, programów TV itp.
 25. Właściciele nie odpowiadają za wypadki spowodowane na terenie Obiektu.
 26. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia osoby, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 27. Nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie zwierząt.
 28. Goście naruszający zasady REGULAMINU będą zobowiązani do opuszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

Zawsze jesteśmy do dyspozycji naszych Gości, tak aby pobyt upływał w miłej, rodzinnej atmosferze.
ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU

REGULAMIN BASENU

 1. Basen jest prywatny, niestrzeżony, nie posiada ratownika. Właściciele nie odpowiadają za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu.
 2. Zadaszenie basenowe otwierają i zamykają wyłącznie Właściciele.
 3. Z basenu mogą korzystać tylko Goście Ośrodka,  w godzinach 9.00 – 19:00 w dniach o odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia basenu z przyczyn technicznych i losowych.
 4. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą korzystać z basenu tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Z basenu nie mogą korzystać osoby:
  • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 6. Przed każdorazowym wejściem do basenu należy skorzystać z natrysku.
 7. Małe dzieci mogą korzystać z basenu tylko w pieluchach do pływania.
 8. Na terenie basenu zabrania się:
  • biegania,
  • skakania do wody,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody w basenie,
  • wnoszenia opakowań szklanych.
 9. Prosimy o zachowanie dyscypliny i czystości  na terenie całego basenu.
 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione wokół basenu Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 11. Osoby naruszające porządek lub łamiący regulamin będą usuwane z terenu basenu.

ŻYCZYMY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ KĄPIELI

REGULAMIN PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw służy zabawie i wypoczynkowi dzieci do 12 lat.
 2. Dzieci poniżej 7 lat na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 4. Na terenie placu zabaw zabronione jest:
  • wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne,
  • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek,
  • huśtanie się na stojąco,
  • wnoszenie opakowań szklanych,
  • zaśmiecanie – odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci,
  • spożywanie alkoholu, palenie papierosów i innych używek.
 5. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 6. Za szkody wyrządzone na placu zabaw przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

ŻYCZYMY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY